แกะพอร์ตเซียนหุ้น หมอพงษ์ศักดิ์ – เซียนฮง ใครถืออะไรบ้าง?

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

เปิดพอร์ตเซียนหุ้นระดับหมื่นล้านชื่อดังในเมืองไทยที่นักลงทุนต่างต้องฉายสปอตไลน์จับจ้องและให้ความสนใจไม่น้อยอย่าง นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี และเซียนฮง – สถาพร งามเรืองพงศ์’ เจ้าของฉายาเซียนหุ้นอัจฉริยะที่เป็นไอดอลของนักลงทุนรุ่นใหม่ ถือหุ้นตัวไหนกันบ้าง

เซียนหุ้นระดับหมื่นล้านชื่อดังในเมืองไทยที่นักลงทุนต่างต้องฉายสปอตไลน์จับจ้องและให้ความสนใจไม่น้อยอย่าง นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ผู้ก่อตั้งคลินิกพงศ์ศักดิ์ ซึ่งมี ดร.นิเวศน์ นักลงทุนสายวีไอเป็นไอดอล แต่ในบางช่วงบางเวลา หมอพงศ์ศักดิ์ ก็ดูเหมือนจะเป็นนักลงทุนที่เน้นไปใน ‘สายเก็งกำไร’ เช่นกัน

จากผลสำรวจโดยทีมงาน กรุงเทพธุรกิจ พบว่า หุ้นบางตัว หมอพงศ์ศักดิ์ ถือแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ขณะที่ ‘เซียนฮง – สถาพร งามเรืองพงศ์’ เจ้าของฉายาเซียนหุ้นอัจฉริยะที่เป็นไอดอลของนักลงทุนรุ่นใหม่ ในช่วงนี้ก็ปรับพอร์ตเป็นว่างเล่นเช่นกัน

กรุงเทพธุรกิจ สำรวจ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พอร์ตหุ้นของ ‘2 เซียน’ เพื่อดูว่า ถือหลักทรัพย์ใดบ้าง โดยเริ่มต้นจาก

หมอพงศ์ศักดิ์ ปัจจุบันมี 7 หลักทรัพย์ในมือ รวมมูลค่าพอร์ตกว่า 11,637 ล้านบาท ได้แก่

1.(บมจ.ชโย กรุ๊ป) หรือ CHAYO เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 4 (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2565) โดยถือหุ้นรวม 34,121,212 หุ้น หรือ 3.35%

ราคาปิดที่ 8.10 บาท เท่ากับว่าหมอพงศ์ศักดิ์ถือหุ้นหลักทรัพย์นี้มูลค่ารวม 276.38 ล้านบาท
หมอพงศ์ศักดิ์เริ่มปรากฎรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ถือลำดับ 2 ถือหุ้น ณ ขณะนั้น 33,500,000 หุ้น หรือ 4.75%

2.(บมจ.คอมเซเว่น) หรือ COM7 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 2 (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565) โดยถือหุ้นรวม 239,723,500 หุ้น หรือ 19.98%

ราคาปิดที่ 31.00 บาท เท่ากับว่าหมอพงศ์ศักดิ์ถือหุ้นหลักทรัพย์นี้มูลค่ารวม 7,431 ล้านบาท
หมอพงศ์ศักดิ์เริ่มปรากฎรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ถือลำดับ 14 ถือหุ้น ณ ขณะนั้น 10,734,200 หุ้น หรือ 0.89%

3.(บมจ.ดูโฮม) หรือ DOHOME เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 7 (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565) โดยถือหุ้นรวม121,669,333 หุ้น หรือ 5.02% (ล่าสุด ก.ล.ต.เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 หมอพงศ์ศักดิ์ ขายออกไป 0.1341% เหลือหุ้นที่ถืออยู่ 4.88%)

ราคาปิดที่ 13.10 บาท เท่ากับว่าหมอพงศ์ศักดิ์ถือหุ้นหลักทรัพย์นี้มูลค่ารวม 1,593 ล้านบาท
โดยหมอพงศ์ศักดิ์เริ่มปรากฎรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ถือลำดับ 8 ถือหุ้น ณ ขณะนั้น 114,881,700 หุ้น หรือ 5.31%

4.(บมจ.เฮลท์ลีด) หรือ HL เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 10 (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 เริ่มปรากฎรายชื่อครั้งแรก) โดยถือหุ้นรวม 2,309,100 หุ้น หรือ 0.85%

ราคาปิดที่ 23.60 บาท เท่ากับว่าหมอพงศ์ศักดิ์ถือหุ้นหลักทรัพย์นี้มูลค่ารวม 54.49 ล้านบาท

5.(บมจ.เจ มาร์ท) หรือ JMART เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 8 (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2565) โดยถือหุ้นรวม 28,357,600 หุ้น หรือ 1.99%

ราคาปิดที่ 46.00 บาท เท่ากับว่าหมอพงศ์ศักดิ์ถือหุ้นหลักทรัพย์นี้มูลค่ารวม 1,304 ล้านบาท
หมอพงศ์ศักดิ์เริ่มปรากฎรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ถือลำดับ 7 ถือหุ้น ณ ขณะนั้น 25,328,900 หุ้น หรือ 2.47%

6.(บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส) หรือ JMT เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 8 (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2565) โดยถือหุ้นรวม 13,966,136 หุ้น หรือ 0.96%

ราคาปิดที่ 66.50 บาท เท่ากับว่าหมอพงศ์ศักดิ์ถือหุ้นหลักทรัพย์นี้มูลค่ารวม 928.74 ล้านบาท
หมอพงศ์ศักดิ์เริ่่มปรากฎรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ถือลำดับ 3 ถือหุ้น ณ ขณะนั้น 35,066,200 หุ้น หรือ 3.93%

7.(บมจ.เน็คซ์ แคปปิตอล) หรือ NCAP เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 8 (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2565) โดยถือหุ้นรวม 14,462,200 หุ้น หรือ 1.61%

ราคาปิดที่ 3.34 บาท เท่ากับว่าหมอพงศ์ศักดิ์ถือหุ้นหลักทรัพย์นี้มูลค่ารวม 48.30 ล้านบาท
หมอพงศ์ศักดิ์เริ่มปรากฎรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ถือลำดับ 3 ถือหุ้น ณ ขณะนั้น 35,066,200 หุ้น หรือ 3.93%

‘เซียนฮง’ ปัจจุบันมีหุ้นที่ถือรวม 9 หลักทรัพย์ มูลค่าพอร์ตรวมกว่า 6,928 ล้านบาท

1.บมจ.เบริล 8 พลัส หรือ BE8 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 3 (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 สิงหาคม2565) โดยถือหุ้นรวม 17,347,700 หุ้น หรือ 8.67%

ราคาปิดที่ 62.50 บาท เท่ากับว่าเซียนฮงถือหุ้นหลักทรัพย์นี้มูลค่ารวม 1,084 ล้านบาท
เซียนฮงเริ่มปรากฎรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ลำดับ 3 ครั้งแรก ถือหุ้น ณ ขณะนั้น 12,150,400 หุ้น หรือ 6.08%

2.บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย)) หรือ DITTO เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 3 (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) โดยถือหุ้นรวม 40,980,420 หุ้น หรือ 7.76%

ราคาปิดที่ 72.25 บาท เท่ากับว่าเซียนฮงถือหุ้นหลักทรัพย์นี้มูลค่ารวม 2,960 ล้านบาท
เซียนฮงเริ่มปรากฎรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ถือลำดับ 3 ถือหุ้น ณ ขณะนั้น 21,817,100 หุ้น หรือ 4.96%

3.บมจ.บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล หรือ KCC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 4 (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ปรากฎรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครั้งแรก) โดยถือหุ้นรวม 19,284,900 หุ้น หรือ 3.11%

ราคาปิดที่ 8.30 บาท เท่ากับว่าเซียนฮงถือหุ้นหลักทรัพย์นี้มูลค่ารวม 160.06 ล้านบาท

4.(บมจ.ไมโครลิสซิ่ง) หรือ MICRO เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 6 (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2565) โดยถือหุ้นรวม 29,572,300 หุ้น หรือ 3.16%

ราคาปิดที่ 4.38 บาท เท่ากับว่าเซียนฮงถือหุ้นหลักทรัพย์นี้มูลค่ารวม 129.52 ล้านบาท
เซียนฮงเริ่มปรากฎรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ถือลำดับ 5 ถือหุ้น ณ ขณะนั้น 45,252,800 หุ้น หรือ 4.84%

5.(บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง) หรือ SAK เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 9 (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษายน 2565) โดยถือหุ้นรวม 12,374,500 หุ้น หรือ 0.59%

ราคาปิดที่ 6.65 บาท เท่ากับว่าเซียนฮงถือหุ้นหลักทรัพย์นี้มูลค่ารวม 82.29 ล้านบาท
เซียนฮงเริ่มปรากฎรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

6.(บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย) หรือ SINGER เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 7 (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565) โดยถือหุ้นรวม 18,141,800 หุ้น หรือ 2.21%

ราคาปิดที่ 37.00 บาท เท่ากับว่าเซียนฮงถือหุ้นหลักทรัพย์นี้มูลค่ารวม 671.24 ล้านบาท
เซียนฮงเริ่มปรากฎรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ถือลำดับ 4 ถือหุ้น ณ ขณะนั้น 17,838,400 หุ้น หรือ 3.92%

7.(บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง)หรือ SNNP เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 6 (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565) โดยถือหุ้นรวม 44,385,300 หุ้น หรือ 4.62%

ราคาปิดที่ 20.80 บาท เท่ากับว่าเซียนฮงถือหุ้นหลักทรัพย์นี้มูลค่ารวม 923.21 ล้านบาท
เซียนฮงเริ่มปรากฎรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ถือลำดับ 5 ถือหุ้น ณ ขณะนั้น 43,651,000 หุ้น หรือ 4.55%

8.(บมจ.ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์) หรือ TEGH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 6 (ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่เริ่มไอพีโอ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565) โดยถือหุ้นรวม 20,000,000 หุ้น หรือ 1.85%

ราคาปิดที่ 4.24 บาท เท่ากับว่าเซียนฮงถือหุ้นหลักทรัพย์นี้มูลค่ารวม 84.80 ล้านบาท

9.(บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์)หรือ TIPH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 6 (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 กันยายน 2565) โดยถือหุ้นรวม 15,272,500 หุ้น หรือ 2.57%

ราคาปิดที่ 54.50 บาท เท่ากับว่าเซียนฮงถือหุ้นหลักทรัพย์นี้มูลค่ารวม 832.35 ล้านบาท
เซียนฮงเริ่มปรากฎรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ถือลำดับ 7 ถือหุ้น ณ ขณะนั้น 16,485,400หุ้น หรือ 2.77%
จากการสำรวจพอร์ตของเซียนฮง และหมอพงศ์ศักด์ มีหุ้นเคยผ่านมือมาก่อน ดังนี้
หมอพงศ์ศักดิ์ เคยถือหุ้นก่อนหน้านี้ทั้งหมด 29 หลักทรัพย์ ได้แก่

AOT เข้ามาถือหุ้น 30 ธันวาคม 2554 – 24 ธันวาคม 2556
BCP เข้ามาถือหุ้น 15 กันยายน 2560
BIG เข้ามาถือหุ้น 6 มีนาคม 2560 – 21 เมษายน 2560
CAWOW เข้ามาถือหุ้น 5 เมษายน 2550
CPALL เข้ามาถือหุ้น 8 พฤษภาคม 2556 – 7 พฤษภาคม 2562
CPN เข้ามาถือหุ้น 9 พฤษภาคม 2556 – 11 มีนาคม 2557
EASTW เข้ามาถือหุ้น 28 สิงหาคม 2562
HMPRO เข้ามาถือหุ้น 10 มีนาคม 2552 – 10 กันยายน 2555
IRC เข้ามาถือหุ้น 12 ธันวาคม 2551 – 14 ธันวาคม 2552
IT เข้ามาถือหุ้น 23 พฤศจิกายน 2550 – 11 มีนาคม 2552
IT เข้ามาถือหุ้น 24 พฤษภาคม 2555 – 23 สิงหาคม 2555
JAS เข้ามาถือหุ้น 10 มีนาคม 2554
KIAT เข้ามาถือหุ้น 30 มีนาคม 2554 – 25 สิงหาคม 2554
KISS เข้ามาถือหุ้น 15 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564
KTC เข้ามาถือหุ้น 24 มีนาคม 2554
MAKRO เข้ามาถือหุ้น 12 มีนาคม 2553 – 23 สิงหาคม 2553
MBK เข้ามาถือหุ้น 23 เมษายน 2553
PSTC เข้ามาถือหุ้น 28 สิงหาคม 2562
PTG เข้ามาถือหุ้น 8 มีนาคม 2561 – 12 มีนาคม 2563
SINGER เข้ามาถือหุ้น 10 กันยายน 2564 – 2 พฤศจิกายน 2564
SOLAR เข้ามาถือหุ้น 8 เมษายน 2558 – 8 เมษายน 2559
SSP เข้ามาถือหุ้น 15 มีนาคม 2565
TCMC เข้ามาถือหุ้น 22 มีนาคม 2562 – 20 มีนาคม 2563
THCOM เข้ามาถือหุ้น 28 กุมภาพันธ์ 2556 – 5 เมษายน 2556
THCOM เข้ามาถือหุ้น 1 มีนาคม 2555
TKN เข้ามาถือหุ้น 25 สิงหาคม 2559 – 24 สิงหาคม 2561
TPCH เข้ามาถือหุ้น 19 มีนาคม 2558 -18 มีนาคม 2559
TPOLY เข้ามาถือหุ้น 17 มีนาคม 2558 – 15 มีนาคม 2559
VIBHA เข้ามาถือหุ้น 20 มีนาคม 2563 – 11 พฤษภาคม 2563
XO เข้ามาถือหุ้น 31 สิงหาคม 2564
เซียนฮง เคยถือหุ้นก่อนหน้านี้ทั้งหมด 22 หลักทรัพย์ ได้แก่

AEONTS เข้ามาถือหุ้น 16 พฤษภาคม 2561 – 21 ตุลาคม 2562
AMANAH เข้ามาถือหุ้น 15 มีนาคม 2560
ANAN เข้ามาถือหุ้น 25 มีนาคม 2559 – 26 สิงหาคม 2559
AUCT เข้ามาถือหุ้น 28 สิงหาคม 2562
BANPU เข้ามาถือหุ้น 9 กันยายน 2564
DOHOME เข้ามาถือหุ้น 12 มีนาคม 2563 – 9 มิถุนายน 2563
EKH เข้ามาถือหุ้น 12 มีนาคม 2563
IVL เข้ามาถือหุ้น 24 พฤศจิกายน 2563 – 11 มีนาคม 2564
KISS เข้ามาถือหุ้น 15 มีนาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564
KTC เข้ามาถือหุ้น 7 มีนาคม 2556 – 25 พฤษภาคม 2563
LANNA เข้ามาถือหุ้น 1 พฤศจิกายน 2564
NATION เข้ามาถือหุ้น 15 มีนาคม 2556
NER เข้ามาถือหุ้น 8 มกราคม 2564
NOBLE เข้ามาถือหุ้น 27 พฤศจิกายน 2563 – 11 พฤษภาคม 2564
OR เข้ามาถือหุ้น 17 มีนาคม 2564 – 9 กันยายน 2564
RS เข้ามาถือหุ้น 7 มีนาคม 2561
SABINA เข้ามาถือหุ้น 27 สิงหาคม 2562
SCAP เข้ามาถือหุ้น 8 เมษายน 2563 – 13 มีนาคม 2563
SGP เข้ามาถือหุ้น 25 สิงหาคม 2558
THCOM เข้ามาถือหุ้น 25 กุมภาพันธ์ 2559 – 7 เมษายน 2559
TTA เข้ามาถือหุ้น 26 มีนาคม 2564
XO เข้ามาถือหุ้น 31 สิงหาคม 2564 – 8 มีนาคม 2565