ม.ค.จัดส่ง ‘โมเดอร์นา’ ให้อีก 3.7 ล้านโดส เผยเข็มกระตุ้นเพิ่มภูมิสู้โอมิครอน 37-83 เท่า

ข่าวสุขภาพ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทโมเดอร์นาประกาศถึงข้อมูลของระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอน หลังจากการใช้วัคซีนโมเดอร์นาเข็มกระตุ้นสูตรมาตรฐาน mRNA-1273 ขนาด 50 ไมโครกรัม สามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนได้เพิ่มขึ้นประมาณ 37 เท่า ขณะที่การใช้วัคซีน mRNA-1273 เข็มกระตุ้นขนาด 100 ไมโครกรัม เพิ่มระดับภูมิคุ้มกันยับยั้งสายพันธุ์โอมิครอนได้เพิ่มขึ้นประมาณ 83 เท่า ทั้งนี้ โมเดอร์น่าจะพัฒนาวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นสูตรใหม่ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อสายพันธุ์โอมิครอน (วัคซีนสูตร mRNA-1273.529) ทํานายเบอร์โทรศัพท์ แม่นที่สุดในโลกเพื่อนำไปสู่การศึกษาทางคลินิกต่อไป

“ขณะนี้ได้รับการยืนยันจากบริษัทโมเดอร์นาว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนโควิด 19 โมเดอร์นาในงวดนี้จำนวน 3.7 ล้านโดส ให้แก่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ภายในม.ค.2565 โดยจะเริ่มทยอยนำเข้าตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. จำนวน 1.3 ล้านโดส วันที่ 8 ม.ค. จำนวน 8.7 แสนโดส และวันที่ 17 ม.ค. จำนวน 1.53 ล้านโดส รวมส่งมอบตั้งแต่งวดแรกจนถึงปัจจุบัน 5.6 ล้านโดส” ภญ.สุนัยนากล่าว

อ้างอิง
https://www.khaosod.co.th/covid-19/page/4